Stres przyjaciel czy wróg? Problematyka stresu i wypalenia zawodowego spospoby radzenia sobie z wykorzystywaniem technik uważności.

06/11/2019 to 07/11/2019
Katowice

Celem szkolenia:

 • jest podniesienie wiedzy pracowników PUP w zakresie radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych w pracy z trudnym klientem
 • zaznajomienie się z mechanizmem stresu
 • określenie indywidualnych strategii działania w stresie
 • uświadomienie sobie i nazwanie osobistych stresorów
 • poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem w życiu i w pracy
 • poznanie zasad zachowań asertywnych i takich, które przeciwdziałają stresowi
 • moje zasoby osobiste - model Umysł- Emocje- Ciało-Duch
 • zapoznanie się z etapami wypalenia zawodowego
 • zapoznanie się z działaniami wspierającymi profilaktykę wypalenia zawodowego
 • poznanie osobistych wzorców myślenia i działania
 • określenie sposobów regeneracji zasobów osobistych.