Finansowy aspekt udzielania pomocy de minimis przez Urzędy Pracy- warsztaty.

22/11/2019
Białystok

Celem szkolenia:

  • przybliżenie, zinterpretowanie oraz wyjaśnienie przepisów obowiązującego prawa krajowego i unijnego dot. udzielanej przez urzędy pracy pomocy publicznej w aspekcie finansowym
  • wyjaśnimy różnice pomiędzy poszczególnymi instrumentami rynku pracy, także instrumentami odnawialnymi. W trakcie realizacji zadań praktycznych opartych na rzeczywistych przykładach i analizy tych przypadków, zapoznamy Państwa z różnymi sytuacjami i zastosowanymi rozwiązaniami mającymi wpływ na procedury przyznawania pomocy de minimis przez urzędy pracy
  • Przedstawimy także przykłady metodologii ustalania otrzymanej już przez podmiot pomocy publicznej. Zapoznamy z obowiązkami organu udzielającego pomocy i wnioskodawcy związane z aplikowaniem o udzielenie pomocy przez Urząd Pracy.